Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt deze website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst.
Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken.

Ik accepteer cookies Ik accepteer cookies NIET

Voorlezen Lettergrootte kleiner Lettergrootte groter
Twitter Facebook LinkedIn

Specificatie van werkzaamheden

Onderstaande handelingen is een opsomming van de gemiddelde werkzaamheden voor een gemiddeld hypotheekdossier. Specifieke handelingen zijn hier niet in opgenomen en dan doel ik bijvoorbeeld op bouwdepot declaraties, onderhandelingen met geldverstrekkers i.v.m. BKR-registraties, het in kaart brengen van partners met verschillende fiscale achtergronden etc. etc..
Tevens is in deze opsomming geen rekening gehouden met algemene uren, zoals opleidingen, het bijhouden van vakliteratuur, het bijwonen van productinformatiebijeenkomsten.

Soort werk Duur
Afspraken maken en voorbereiden 60 minuten
Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (WFT) 90 minuten
Opstellen klantprofiel conform WFT 90 minuten
Casus uitwerken en 1e berekeningen maken conform CHF-norm
(CHF = Gedragscode Hypothecaire Financieringen)
60 minuten
Eventueel motiveren overschrijden CHF-norm 60 minuten
Onderzoeken mogelijkheid Nationale HypotheekGarantie (NHG) 45 minuten
Bepalen wenselijkheid WW-verzekering 45 minuten
Bepalen wenselijkheid woonlastenverzekering 45 minuten
Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering 30 minuten
Maken van vergelijkende berekeningen verschillende constructies 60 minuten
Vergelijken rentestanden en voorwaarden 60 minuten
Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekeringen 60 minuten
Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage 90 minuten
Afspraak voor presentatie en bespreking rapportage 90 minuten
Aanpassen berekeningen en uitbrengen van definitief advies 60 minuten
Definitief advies uitwerken tot offerte-aanvraag 30 minuten
Praktische dossierbegeleiding 30 minuten
Koopakte doornemen 30 minuten
Ontbindende voorwaarden bewaken 30 minuten
Passeerdatum bewaken 30 minuten
Medisch akkoord overlijdensrisico begeleiden 30 minuten
Bankgarantie regelen 60 minuten
Overbruggingsfinanciering regelen 45 minuten
Taxatierapport aanvragen en begeleiden 45 minuten
Notaris inlichten en begeleiden 45 minuten
Werkgeversverklaringen opvragen en begeleiden 45 minuten
Offerte met klant bespreken, ondertekenen en invullen van diverse aanvraagformulieren 120 minuten
Verzamelen en completeren van benodigde stukken 120 minuten
Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden 120 minuten
Controle hypotheekakte en notarisafrekening 60 minuten
Controle polissen 60 minuten
Slotcontrole totale dossier door collega (vier ogenprincipe) op WFT criteria. 60 minuten

Totaal aantal minuten 1900 stuks zijnde ongeveer 31 uur gemiddeld.

Ga terug naar de vorige pagina

Erkend Hypotheekadviseur